Jaa artikkeli

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät

Sähköajoneuvojen lataus

Sähköajoneuvojen latauksella tarkoitetaan sähköauton, -moottoripyörän tai muun sähkökäyttöisen ajoneuvon akkujen lataamista sähköverkosta. Lataukseen tarvitaan latausasema, josta sähkö saadaan verkkoon liitettyyn latauslaitteeseen ja siitä eteenpäin ajoneuvon akkuihin.

Sähköajoneuvojen latauksessa on tarjolla useita vaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan lataustehon, nopeuden ja käytön mukaan. Yleisesti ottaen, mitä suurempi latausteho on, sitä nopeammin akun lataaminen onnistuu. Kuitenkin suuret lataustehot vaativat enemmän virtaa, joten niitä ei välttämättä ole järkevää asentaa kotitalouksiin tai pieniin työpaikkoihin.

Yleisesti ottaen tarjolla on seuraavia vaihtoehtoja koskien sähköajoneuvon latauslaitteita:

Vaihtoehto 1: Pistorasia ja siirrettävä latauslaite ovat kaikista hitain vaihtoehto ja tarkoitettu vain tilapäiseen lataukseen. Tavallinen pistorasia ei ole suunniteltu suurille jatkuville virroille, joten sen käyttö voi aiheuttaa vioittumisen. Latausaika on noin 10–40 tuntia riippuen akuston kapasiteetista.

Vaihtoehto 2: AC latauslaitteet ovat saatavilla 1- ja 3-vaiheisina sekä eri tehoisina. Niiden lataustapa soveltuu parhaiten kotitalouksiin ja työpaikkojen pysäköintialueille. 3-vaiheiset latauslaitteet ovat nopeampia, latausaika on 2-14 tuntia, kun taas yksivaiheiset latauslaitteet vievät kolme kertaa kauemmin.

Vaihtoehto 3: DC latauslaitteet ovat todella suuritehoisia ja tarkoitettu pikalataukseen. Ne sopivat parhaiten julkisten tilojen, kuten huoltoasemien pikalatauksiin ja vaativat paljon virtaa. Latausaika on vain 10-140 minuuttia.

Kaikkien vaihtoehtojen valintaan vaikuttavat omat tarpeet ja käyttötarkoitus. On tärkeää ottaa huomioon oma tarve ja käyttötarkoitus, sekä miettiä mikä vaihtoehto sopii parhaiten omiin tarpeisiin. Autamme mielellämme tässäkin pohdinnassa.

Lakipykäliin nojaten

Suomessa sähköajoneuvojen latauspisteille on olemassa myös laissa asetetut vaatimukset. Uuden rakennuksen tai laajamittaisen korjauksen yhteydessä on huolehdittava siitä, että suunnitellaan ja asennetaan latauspisteet tai latauspistevalmius lain mukaisesti, jos rakennuslupa on haettu maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaisesti.

Asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on yli neljä pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius jokaiseen pysäköintipaikkaan.

Muun kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on yli 10 pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai vaihtoehtoisesti:

1) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50;

2) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100;

3) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100.

Muun kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on 11–30 pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos pysäköintipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista, mutta kuitenkin niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa.

Jos muussa kuin asuinkäytössä olevalla kiinteistöllä on yli 20 pysäköintipaikkaa, on asennettava vähintään yksi latauspiste viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Asuinrakennuksen pysäköintipaikat eivät ole mukana tässä vaatimuksessa.

Latauspisteet kuluttajalle

Sähköajoneuvot yleistyvät yksityiskäytössä ja niin myös latauspisteiden tarve. Huoltoasemat ja suuret kauppaketjut rakentavat jatkuvasti enemmän sähköauton latauspisteitä pysäköintialueille. Latausasemien hinnat ovat laskussa, joten kuluttajan kannattaakin harkita latauspisteen asennuttamista omaan kotiinsa. Mikä olisikaan mukavampaa, kuin aina lähteä täydellä ”tankilla” kotoa.

Sähköajoneuvon latauspiste tarvitsee suhteessa paljon virtaa verrattuna muihin omakotitalon sähkölaitteisiin, joten jos suunnitteilla on hankkia latausasema, on suositeltavaa hankkia kartoitus kiinteistön sähköjärjestelmän soveltuvuudesta sähköajoneuvon lataukselle. Kartoituksessa selvitetään olemassa olevan sähkönjakelujärjestelmän kapasiteetti sähköauton lataukselle, sekä esitetään mahdolliset parannusehdotukset, mikäli sähköjärjestelmä ei suoraan sovellu aiotulle latausteholle. Jos talo on esimerkiksi sähkölämmitteinen ja saunassa on sähkökiuas, silloin luultavasti joudutaan keskukseen asentamaan kuormanhallinta, joka säätelee lataustehoa muiden sähkölaitteiden kulutusten mukaan.

Latauspisteet taloyhtiöille

Taloyhtiöiden on mahdollista hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta avustusta sähköajoneuvojen latausinfran rakentamiseksi.

Avustusta voidaan hakea asuinrakennuksen omistaville yhteisöille, kuten taloyhtiöille tai vuokrataloyhteisöille, sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille.

Avustusta myönnetään 35 % toteutuneista kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 90 000 € hakijaa kohden. Pysäköintiyhtiöillä enimmäismäärä kertaantuu asukaspysäköintiä käyttävien asuinrakennuksen omistavien yhteisöjen määrällä.

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään seuraavia kuluja:

 • kartoitus latauspisteiden asentamismahdollisuudesta ja sijoituksesta, jos hanke toteutetaan
 • hankesuunnitelma, jos hanke toteutetaan
 • kiinteistöjen sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen sekä putkitukseen ja sähköjohtimiin kohdistuvat muutostyöt ja näihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
 • latauslaitteeseen liittyvät kustannukset, jos latauslaitteet ovat avustusta hakevan yhteisön omistuksessa ja ne on varustettu tyypin 2 koskettimella ja niissä voidaan tarvittaessa käyttää vähintään 11 kW lataustehoa

 

Tuen saamiseksi riittää pelkkä valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin. Yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa käyttöön. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö. Sähköjohtimen tulee kestää vähintään 11 kW teho kolmivaiheisena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskuksella on lähdöt valmiina, sekä autopaikalle on viety kolmivaiheinen syöttökaapeli. Näin ollen voidaan myöhemmässä vaiheessa vaihtaa olemassa olevan, esimerkiksi autolämmityspistorasian tilalle 11 kW kolmivaiheinen latauslaite, kun vedetty kaapeli on valmiiksi kolmevaiheinen, sekä lähtö on olemassa keskuksella.

Latauspisteet työpaikoille

Myös työnantajien, sekä työssäkäyntirakennuksen tai -kiinteistön omistajien on mahdollista hakea avustusta sähköajoneuvojen latauspisteiden rakentamiseksi.

Avustusta voivat hakea esimerkiksi seuraavat tahot:

 • yritykset
 • kunnat, kaupungit
 • kunnalliset laitokset
 • kuntayhtymät
 • yksityiset työnantajat
 • yksityiset liikerakennuksen tai -kiinteistön omistajat
 • säätiöt
 • seurakunnat
 • osuuskunnat
 • rekisteröidyt yhdistykset

 

Avustusta ei kuitenkaan myönnetä valtiollisille elimille, valtion virastoille, kaupallisille pysäköintiyhtiöille tai yhteisöille, jotka olisivat oikeutettuja latausinfra-avustukseen.

Avustuksen hakijalla täytyy olla omistajan suostumus asennuksiin tai hakijan täytyy omistaa tai hallita kiinteistöä johon latauslaitteita ollaan asentamassa.

 

Laitteille on myös tarkemmat edellytykset, kuin asukaspysäköintipaikoille asennettaville laitteita. Latauslaitteilta edellytetään, että:

 

 • ne ovat käyttökuntoisia ja ne on varustettu tyypin 2 koskettimella
 • niissä on käyttöönotettaessa vähintään 3,7 kW latausteho
 • ne tukevat 11 kW lataustehoa
 • niihin voidaan kytkeä latauskuormanhallinta
 • niihin on voitava avustuksella toteutettavan kaapeloinnin puolesta tarvittaessa kytkeä 11 kW teho kolmivaiheisena
 • niiden on oltava pääasiassa työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja, mutta yrityksen omien tai vierailijoiden autojen lataamista ei kuitenkaan ole kiellettyä.

 

Avustusta myönnetään 750 € jokaista edellytykset täyttävää, käyttökuntoon saatettua latauslaitetta kohden. Avustusta myönnetään rakennus- tai kiinteistökohtaisesti enintään 10 latauspisteelle vuodessa. Esimerkiksi yksi yritys voi asennuttaa 10 latauspistettä, tai viisi yritystä voi asennuttaa kukin kaksi latauspistettä vuodessa samaan kohteeseen.

 

Oli tarpeesi latausasemalle mikä hyvänsä, me osaamme auttaa. Meiltä saat avaimet käteen -periaatteella latausasemahankkeet aina kartoituksista asennuksiin, niin pieniin kuin suuriinkin kohteisiin. Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Lähteet:

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200733?search[type]=pika&search[pika]=733%2F2020

https://www.ara.fi/latausinfra-avustus

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Tyopaikkojen_latauspisteavustus

 

 

 

 

 

 

Seuraava artikkeli

Olen asentajana tehnyt useita saneerauskohteita ilman minkäänlaista dokumentointia asennuksista. Niitä ei ole myöskään ollut minun tekemien lisäysten/muutosten jälkeenkään, mutta mistä tämä johtuu? Olen pohtinut
Sähkönsäästäminen on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää ympäristön kuormitusta ja samalla myös pienentää omaa sähkölaskua. Monet meistä ovat tietoisia perinteisistä sähkön säästökeinoista, kuten valojen sammuttamisesta
  Sähkösuunnitelmat ovat tärkeä osa rakennushankkeen lopputuloksen kannalta, ja varsin yleinen puheenaihe rakennuttajien keskuudessa. Suunnittelu vaikuttaa suoraan siihen, kuinka tyytyväinen asiakas on talonsa sähköisiin

Ollaan yhteyksissä.

On tarpeesi sitten uudisrakennuksen sähkösuunnittelu, sähkösaneeraus tai sähköauton latauspisteen sähkökartoitus tai muut sähkösuunnittelutyöt, autamme alusta alkaen konsultoimalla etukäteen hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Varmistamme tarjouksen valmistelun ja työmaakäyntien avulla sen, että raha ei kulu vajavaisen suunnittelun tai alokasmaisten virheiden takia lisäinvestointeihin.

Ville Kuusisaari

Sähkösuunnittelija

Teemu Alatalo

Sähkösuunnittelija