Jaa artikkeli

Sähkötöiden dokumentointi

Olen asentajana tehnyt useita saneerauskohteita ilman minkäänlaista dokumentointia asennuksista. Niitä ei ole myöskään ollut minun tekemien lisäysten/muutosten jälkeenkään, mutta mistä tämä johtuu? Olen pohtinut asiaa ja kerännyt tietoa standardeista ja lakipykälistä. Olen tiivistänyt kaikki tärkeimmät tiedot sähkötöiden dokumentoinnista tähän artikkeliin. Jokaisella pitäisi olla tiedossa kuinka tärkeää dokumenttien päivittäminen ajan tasalle on.

 

Dokumentointi uudiskohteissa

Useimmiten uutta rakentaessa tilaaja tai rakennuttaja hoitaa työkuvat, jotta asennukset saadaan tehtyä oikealla tavalla, eikä asentajan tarvitse pähkäillä kuinka asennukset tehdään. Myös budjetointi onnistuu helpommin, kun on kuvat mistä laskea tarvikkeiden määrät. Kuitenkin jokaisessa kohteessa tulee välttämättömiä muutoksia, mutta niitä ei kuitenkaan kirjata ylös vaan annetaan olla. Asentajat tekevät myös punakynä kuvia, eli piirtävät alkuperäisen suunnitelman päälle muutoksia. Punakynä kuvat eivät ole riittävä dokumentointi asennuksista, vaan niiden perusteella sähkösuunnittelija pystyy piirtämään standardin mukaiset kuvat.
Jokaisesta uudiskohteesta vaaditaan puhtaaksi piirretyt loppukuvat, jotka sisältävät seuraavat: Asemakuva, Pistekuvat, Kaapeloinnit, Keskuskaaviot, Maadoituskaaviot, Nousujohtokaaviot sekä Piirikaaviot. Valmiissa loppukuva paketissa on jokainen kuva numeroitu ja ensimmäiseltä lehdeltä löytyy piirustusluettelo, josta löytyy jokaisen kuvan numero ja sisältö. Asiakkaalle toimitetaan kuvat sähköisenä ja hänen tulisi tulostaa kuvat ja säilyttää niitä keskuksen läheisyydessä.

Pieni tai laajamittainen sähkösaneeraus

Monissa vuokrakiinteistöissä tehdään vuosien varrella paljon pieniä tai suurempia muutostöitä, vuokralaisen vaihtuessa tilan käyttötarkoitus muuttuu ja kiinteistöön tehdään muutoksia. Kohteeseen rakennetaan uusia väliseiniä, joihin tulee sähköpisteitä ja keittiö modernisoidaan. Pitääkö näistä muutoksista tehdä sähkökuvat? Kyllä pitää, korjaus-, muutos- ja laajennustöissä pitää huolehtia myös siitä, että asennuksia koskevat dokumentit saatetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Sähkötöiden dokumentointi on sähkölaitteiston haltijan vastuulla ja saadakseen muutostöistä päivitetyt dokumentit, haltijan pitää osata itse niitä vaatia. Usein tehdään pieniä korjaus-, muutos- ja laajennustöitä ilman, että niistä tehdään dokumentointia laisinkaan. Puutteellinen dokumentointi kaatuu kiinteistön haltijan niskaan, kun niille olisi käyttöä.

Mitä hyötyä dokumentoinnista on?

Dokumenteista selviää kaikki sähkötekniset tiedot, sähköpisteet ja kaapeloinnit. Sähkötöitä tehdessä asentajalla ei ole kohteesta mitään muuta kuin olemassa olevat kuvat ja niiden perusteella sähkötyöt tehdään. Ilman paikkansa pitäviä kuvia asentajan aika kuluu kaikkeen muuhun kuin sähkötöihin ja se myös näkyy loppulaskussa. Suunniteltaessa laajempia muutos tai rakennustöitä, ajantasaisista kuvista on hyötyä suunniteltaessa uusien sähköistysten toteutusta.
Kiinteistön omistajalle dokumenteista on hyötyä siinä kohtaa, kun rakennus on syttynyt tuleen ja syyksi selviää sähköistä alkanut palo. Jos kohteeseen on tehty muutoksia sähköjen osalta eikä dokumenteista se tule ilmi, silloin sitä ei kukaan korvaa. Kaiken kokoiset sähkötyöt on kirjattava ja niistä on laadittava kirjallinen dokumentti.

Mitä dokumentit sisältävät?

Sähköasennusten dokumentointiin on käytettävä standardien SFS-EN 61082 ja SFS-EN 81346 mukaan laadittuja kaavioita, piirustuksia ja taulukoita, joista ilmenee erityisesti seuraavat tiedot:
Dokumenttien tulee sisältää seuraavat yksityiskohtaiset tiedot, siltä osin kuin ne ovat tarpeen kussakin asennuksessa:
− virtapiirien laji ja rakenne (kulutuspisteiden sijainti, johtimien lukumäärä ja koko, johtolaji, johtojen tyypit)
− virtapiirien pituudet, joita tarvitaan suojausta tai jännitteenalenemaa koskevien laskelmien tekemiseen (yleensä riittää mitoituksessa käytetyt maksimipituudet)
− suojalaitteiden lajit ja tyypit
− suojalaitteiden mitoitusvirrat tai asettelut
− prospektiiviset oikosulkuvirrat ja suojalaitteiden katkaisukyvyt.
Nämä tiedot pitää olla käytettävissä asennuksen jokaisesta piiristä.
Tiedot päivitetään asennuksen jokaisen muutoksen jälkeen. Piirustuksista ja dokumenteista pitää selvitä myös peitossa olevien laitteiden sijoitukset.

Kuinka toimia jatkossa eri tavalla

Toivon tämän artikkelin auttavan kaikkia ymmärtämään sitä, kuinka tärkeää dokumentointi on. Jatkossa kun tilaat sähkötöitä, MUISTA ilmoittaa sähkötöiden tekijälle, että haluat saada kaikesta hänen tekemästään työstä riittävät dokumentit. Laadukkailla dokumenteilla on paljon arvoa silloin, kun ne ovat ajan tasalla.

 

Teemu Alatalo

 

Seuraava artikkeli

Sähkönsäästäminen on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää ympäristön kuormitusta ja samalla myös pienentää omaa sähkölaskua. Monet meistä ovat tietoisia perinteisistä sähkön säästökeinoista, kuten valojen sammuttamisesta
Sähköajoneuvojen lataus Sähköajoneuvojen latauksella tarkoitetaan sähköauton, -moottoripyörän tai muun sähkökäyttöisen ajoneuvon akkujen lataamista sähköverkosta. Lataukseen tarvitaan latausasema, josta sähkö saadaan verkkoon liitettyyn latauslaitteeseen ja
  Sähkösuunnitelmat ovat tärkeä osa rakennushankkeen lopputuloksen kannalta, ja varsin yleinen puheenaihe rakennuttajien keskuudessa. Suunnittelu vaikuttaa suoraan siihen, kuinka tyytyväinen asiakas on talonsa sähköisiin

Ollaan yhteyksissä.

On tarpeesi sitten uudisrakennuksen sähkösuunnittelu, sähkösaneeraus tai sähköauton latauspisteen sähkökartoitus tai muut sähkösuunnittelutyöt, autamme alusta alkaen konsultoimalla etukäteen hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Varmistamme tarjouksen valmistelun ja työmaakäyntien avulla sen, että raha ei kulu vajavaisen suunnittelun tai alokasmaisten virheiden takia lisäinvestointeihin.

Ville Kuusisaari

Sähkösuunnittelija

Teemu Alatalo

Sähkösuunnittelija